Információk

A Közösen a Természetért Alapítvány 2022 évi beszámolója

PDF változat letöltése

Tartalom

izeltlabuak.hu

2022 éves áttekintés

A Közösen a Természetért Alapítvány az izeltlabuak.hu közösségi adatmegosztó platform üzemeltetője. Felhasználói bázisa és a rögzítet észlelések száma a 2022-es évben a következőképpen alakult:
Rögzített találatok száma
2022
83 ezer
2023-ig összesen
322 ezer
Rögzített képek száma
2022
140 ezer
2023-ig összesen
555 ezer
Felhasználók száma
2022
298
2023-ig összesen
4285
Rögzített fajok száma
2022
3745
2023-ig összesen
7678

Az izeltlabuak.hu-ról

Platformunkon közösségi adatgyűjtésre nyújtunk lehetőséget. A felhasználóink által rögzített adatok mindenki számára nyilvánosak az összes többi ismeretanyaggal együtt. Az oldal által nyújtott szolgáltatások kivétel nélkül ingyenesek.
A rögzített észlelésekre a weboldallal közreműködő szakemberek adnak határozást. Az adatközlők által mentett észlelési adatok tudományos munkák számára szolgálnak hasznos információforrásként, segítségükkel részletes és megbízható képet kapunk a hazai ízeltlábú élővilág aktuális állapotáról és változásáról, valamint elősegítjük a fajok védelmét.
Olyan közösséget építünk, ahol természetkedvelők, természetfotósok és kutatók egymást segítik Magyarország ízeltlábú élővilágának megismerésében és védelmében.
nagy nyárfalepke - Limenitis populi

Felhasználói rögzítések

Az izeltlabuak.hu felhasználói 2022-ben 83 ezer észlelési adatot rögzítettek, melyekhez 140 ezer kép került feltöltésre. A 2022-es év végére az izeltlabuak.hu-n rögzített összes észlelések száma elérte a 322 ezret, a feltöltött képek száma pedig az 555 ezret.

évenkénti rögzítések

összesített rögzítések


Felhasználói rögzítések havi eloszlása

A felhasználók által rögzített észlelési adatok száma arányos az adott hónapra jellemző egyedszám nagyságával. 2022-ben a felhasználók által rögzített észlelési adatok havi eloszlása az alábbi grafikonon látható. A legtöbb észlelési adatrögzítés júliusban történt. Ekkor 14178 észlelési adatot mentettek.

havi rögzítések


Taxonómiai csoportok szerinti eloszlás

2022-ben a felhasználók által rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsoportÉszlelések száma
Nagylepkék47644
Bogarak11315
Molylepkék7900
Kétszárnyúak2585
Hártyásszárnyúak2559
Pókok2482
Poloskák2474
Egyenesszárnyúak1851
Szitakötők1258
Kabócák640
Fennmaradó2044

Taxonómiai csoportok szerinti összesített eloszlás

Az izeltlabuak.hu-n a felhasználók által 2023-as évig összesen rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsoportÉszlelések száma
Nagylepkék148323
Bogarak57687
Molylepkék26772
Pókok16490
Poloskák15733
Kétszárnyúak14110
Hártyásszárnyúak11920
Egyenesszárnyúak9343
Szitakötők8699
Kabócák3131
Fennmaradó7072

Nagylepkék családok szerinti eloszlása

A felhasználói rögzített észlelések legnagyobb részét a nagylepkék teszik ki.
2022-ben a felhasználók által rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsaládÉszlelések száma
Bagolylepkék15818
Araszolólepkék10132
Tarkalepkefélék6412
Boglárkalepke-félék4041
Kvadrifid bagolylepkék3798
Fehérlepkefélék1583
Busalepkefélék1019
Szenderek974
Púposszövők853
Pillangófélék728
Fennmaradó2286

Határozások eloszlása

A következő diagram azt mutatja, hogy a 2022-ben rögzített észlelési adatok milyen szinten vannak határozva.
Az általános észrevétel az, hogy minél aktívabbak a csoporthoz tartozó határozók, a felhasználók annál inkább fényképezik és rögzítik a csoportba tartozó észleléseket. A határozások hiányosságainak egyik az oka az, hogy az adott csoporthoz kevés, vagy egyáltalán nincs a weboldallal közreműködő szakember. A másik pedig, hogy sok esetben fényképről nehéz, vagy lehetetlen pontos határozást adni.
■ Fajra határozott ■ Genusig határozott ■ Családig határozott ■ Családra nem határozott
1. Nagylepkék 2. Bogarak 3. Molylepkék 4. Poloskák 5. Pókok 6. Egyenesszárnyúak 7. Hártyásszárnyúak 8. Kétszárnyúak 9. Szitakötők 10. Fennmaradó

Leggyakoribb fajok - nagylepkék

2022-ben a legtöbbet rögzített faj az ezüstös boglárka 965 észlelési adattal.

Leggyakoribb fajok a nagylepkék kivételével

2022-ben a legtöbbet rögzített, nem nagylepke faj a nagy szarvasbogár 225 észlelési adattal.

Tudományos és ismeretterjesztő célú megjelenések

Az izeltlabuak.hu 2022-ben a következő tudományos és ismeretterjesztő írásokhoz járult hozzá:

Tudományos publikációk:

  1. Szabóky Csaba, Szabadfalvi András és Pintér Balázs (2022) - A Naszály lepkéi (Lepidoptera) II. - Állattani közlemények - 4 felhasznált előfordulási adat
  2. Mészáros Krisztina, Sulyán Péter Gábor és Tóth Balázs (2022): Negyven év után: a Hypenodes pannonica FIBIGER, PEKARSKY & RONKAY, 2010 új megfigyelései (Lepidoptera: Erebidae, Hypenodinae) - Állattani közlemények - 7 felhasznált előfordulási adat
  3. Tóth Balázs, Sum Szabolcs, Korompai Tamás, Katona Gergely, Kalotás Zsolt & Gergely Péter (2022): Az Amphipyra cinnamomea (Goeze, 1781) a Kárpát-medencében (Lepidoptera: Noctuidae) - Annales Musei Historico - Naturalis Hungarici - 1 felhasznált előfordulási adat
  4. Merkl Ottó†, Szénási Valentin, Pintér Balázs és Németh Tamás: Új bogárfajok a Naszályról - Állattani Közlemények - 5 felhasznált előfordulási adat
  1. Daniel Juřena: A critical review of the distribution of the endangered European earth-borer beetle Bolbelasmus unicornis (Coleoptera, Geotrupidae), with new records from 13 countries and observations on its bionomy - Zookeys - 6 felhasznált előfordulási adat
  2. Ferenc Báthori, Tamás Jégh, Sándor Csősz: Formerly considered rare, the ant species Cryptopone ochracea (Mayr, 1855) can be commonly detected using citizen-science tools - Biodiversity Data Journal

Könyv:

  • Vásárhelyi Tamás: Beporzók védelmében - Magyar Rovartani Társaság - 17 felhasznált rovarkép
Hozzájárultunk az Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) Európai Vörös listájának összeállításához.
  • az Európai éjjeli lepkék Vörös listájának elkészítéséhez 60 ezer észlelési adatot,
  • az Európai nappali nagylepkék Vörös listájának készülő frissítéséhez 30 ezer észlelési adatot adtunk át.
A Vörös lista az élőlények természetvédelmi státuszának legismertebb, legnagyobb múltú és legátfogóbb globális leltára.
A National Moth Week nemzetközi programsorozat partnereként az éjjeli lepkék szépségére, sokszínűségére és ökológiai szerepének fontosságára hívtuk fel a figyelmet. A 2022 július 23-tól 31-ig zajló esemény ideje alatt 2601 lepke észlelés lett rögzítve.

Pénzügyi kiadások

Az Alapítvány 2022 évi kiadása 708825 Ft volt. Ebből az izeltlabuak.hu weboldal működése 355712 Ft-ba, a könyvelői díj 340000 Ft-ba, az irodai kiadások 2199 Ft-ba, a banki kiadások pedig 10914 Ft-ba kerültek.
A kimutatás pénzforgalmi szemlélet alapján készült.
KiadásÖsszege (Ft)
izeltlabuak.hu weboldal működési költség355 712
Könyvelői díj340 000
Irodai kiadások2 199
Banki költségek10 914

Pénzügyi bevételek

Az Alapítvány bevétele elsődlegesen felhasználói adományokból származik. 2022-ben a 708825 Ft-os kiadást 262000 Ft magánszemélyektől származó adomány, 50000 Ft cégtől származó adomány, 46 Ft banki kamat és 396 779 Ft alapítótól kapott befizetés fedezte.
A magánszemélyek közül egy személy az év során összesen 120000 Ft-ot adományozott. A maradék 142000 forintnyi magánszemélyektől származó adomány 15 személy között oszlott el.
A kimutatás pénzforgalmi szemlélet alapján készült.
Minden kedves adományozónak szeretnénk megköszönni a nagylelkűségét! Támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az izeltlabuak.hu weboldal működni tudjon.
Továbbra is kérjük kedves látogatóinkat, felhasználóinkat, hogy adományaikkal segítsék a weboldal stabil és hosszútávú működését.

Természetbeli adományok

33 magánszemély segítette az alapítvány munkáját közérdekű önkéntesként. Az önkéntesek által végzett munka értéke 2022-ben 1 814 000 ezer forint volt, amit természetbeni adományként kapott az Alapítvány. Így a 2022-ben a magánszemélyektől kapott adomány (1 814 000 + 262 000) összértéke 2 076 000 forint. Az cégektől kapott 50 000 forintos adománnyal együtt ez 2 126 000 forint.
ForrásTámogatás összege (Ft)
Cégtől kapott adomány50 000
Magánszemélyektől kapott adományok262 000
Alapítótól kapott befizetés396 779
Banki kamat46
■ Magánszemélyektől kapott felhasználói adományok ■ Cégtől kapott adomány ■ Alapítótól kapott befizetés ■ Banki kamat

Következő év célkitűzései

A 2023-as évben elsődlegesen a felületek gyorsaságát, áttekinthetőségét és a használatának megkönnyítését célzó átalakításokat végzünk. Ezzel szeretnénk a weboldalt a látogatók, adatrögzítők és a közreműködő határozó szakemberek számára vonzóbbá tenni.
Várható a taxon oldalak átdolgozása és a határozói rendszer átalakítása.
KÖZÖSEN A TERMÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY
1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
+36 20 9746415
https://katea.hu/
https://www.izeltlabuak.hu