Tájékoztatók

Jogi nyilatkozat

Általános rendelkezések

A jelen Felhasználási feltételek a Közösen a Természetért Alapítvány üzemeltetésében álló izeltlabuak.hu, info.izeltlabuak.hu és a katea.hu weboldalakon ("a továbbiakban együtt: Weboldalak") alkalmazandóak mindenkire, aki megnyitja vagy azokat más módon használja.
A Weboldalak használatával Ön a jelen felhasználási feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja.
Jelen Felhasználási feltételek folyamatosan elérhetők a https://www.katea.hu/tajekoztatok/jogi-nyilatkozat címen.
A Szolgáltató tájékoztatja Látogatót és a Látogató kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja jelen Felhasználási feltételek módosításának jogát. A megváltozott feltételek a fent említett címen történő közzététel napján lépnek érvénybe.
A Látogató köteles gondoskodni arról, hogy megfeleljen mind a jelen, mind a hivatkozott weboldalak felhasználási feltételeinek.
A feltételek nyelve magyar.

Fogalmak

Jelen Felhasználási feltételek alkalmazásában:
 1. A Weboldalak üzemeltetője
  • Név: Közösen a Természetért Alapítvány
  • Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Nyilvántartási szám: 01-01-0013165
  • Adószám: 19309307-1-41
  • Telefonszám: +36 20 9746415
  • E-mail cím: kozosenatermeszetertalapitvany@gmail.com, info@izeltlabuak.hu
  • Levelezési cím: 1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
  • Weboldalának címe: https://www.katea.hu
  • Az Alapítvány által üzemeltetett honlapok: https://izeltlabuak.hu, https://info.izeltlabuak.hu, https://www.katea.hu
  Az Alapítvány Ügyfélszolgálati tevékenységét a fenti elérhetőségeken biztosítja.
 2. Látogató
  A Felhasználási Feltételek tárgyában szereplő Weboldalakra, beleértve a fő- és aldomaineken lévő fő- és aloldalakat. érkező személy. Függetlenül attól, hogy a weboldalt a látogatás időpontjában regisztrált felhasználóval bejelentkezve használja-e, vagy nem.

A szellemi tulajdon védelme

 • A Weboldalak és a Weboldalak tartalmának védelme
  A Weboldalak, azaz a Weboldalak felépítése, megjelenítése, grafikai standardjai és tartalma (például az adatbázisok, szövegek, ábrák, grafikák, logók, rajzok, képek stb.) a felhasználók által rögzített adatokon és a taxon leírásokon kívül szerzői jogi védelem alatt áll (a továbbiakban: "Mű" vagy "Művek").
  A Mű, illetve Művek kizárólagos jogosultja vagy engedélyezett felhasználója a Közösen a Természetért Alapítvány. A Látogató nem jogosult többek között arra, hogy a Művet, a Műveket vagy azok egy részét bármely módon vagy mértékben anyagi haszonszerzés végett felhasználja, többszörözze, lemásolja, módosítsa, azokból származékos művet hozzon létre,összegyűjtse, újraalkossa, terjessze, bemutassa, levetítse, közzétegye, nyilvánosan megjelenítse, átmásolja, közvetítse, kiadja, értékesítse, azon a nevét feltüntesse. Ezen felhasználásokhoz az Alapítvány hozzájárulása szükséges.
 • Felhasználók által rögzített észlelési adatok és képek védelme
  A Weboldalak felhasználói ízeltlábúakkal kapcsolatos észlelési adatokat rögzíthetnek. Ezekre az adatokra, beleértve a rögített képeket a Felhasználó által meghatározott felhasználási feltételek vonatkoznak. Az adatok felhasználása során ezeknek a feltételeknek meg kell felelni.
 • Leírások védelme
  Azoknál a leírásoknál, ahol a szerző neve mellett a © jel szerepel, a leírás szerzőjének szellemi tulajdonát képezik. A Weboldalakon való megjelenítás a szerző beleegyezésével történt. Felhasználásuk csak a szerző beleegyezésével lehetséges.
 • Védjegyek és logók védelme
  A Weboldalakon feltüntetett valamennyi védjegy és logó oltalom alatt áll.
  A Felhasználó a védjegyek és logók használatára, felhasználására, megjelenítésére csak a jogosult kifejezett engedélye esetén jogosult.

Szolgáltatók ismertetése

Tárhelyszolgáltatók
 • DigitalOcean Inc. (székhely: New York, 101 6th Ave, web: https://www.digitalocean.com/about).
 • GitLab Inc. (székhely: https://about.gitlab.com/company/visiting/, web: https://about.gitlab.com/).
Domain-szolgáltató
Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., web: https://www.websupport.hu/).

Adatkezelés, adatbiztonság

Az adatkezelés folyamatát, szabályait és az azzal összefüggő adatbiztonsági kérdéseket az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Látogató

 • A Látogató a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával vállalja, hogy a Weboldal adataira vonatkozóan a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartja.
 • A Felhasználók által rögzített észlelési adatok felhasználásakor a rájuk vonatkozó felhasználási feltételeket maradéktalanul betartja. Az alapértelmezett CC BY 4.0 licenszelés esetén nem elég csak a rögzítő nevét megadni. A többi, felhasználás során kötelezően megadandó adatokat is fel kell tüntetni.
 • Több kép és észlelési adat felhasználásakor minden egyes érintett elemre vonatkozóan fel kell tüntetni a felhasználási feltételben megadott szükséges adatokat.
 • A Weboldalon elérhető információkat nem használhatják fel olyan célokra, amelyek természetvédelmi területek, vagy védett fajok károsítását eredményezik.
 • A weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják, Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye.

A Szolgáltató

 • A tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
 • A Szolgáltató a Felhasználók által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli.
 • Kizár minden felelősséget a Felhasználó által a Weboldalon elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért és megbízhatóságáért.
 • Nem vállal felelősséget a rendszer működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért.
 • A weboldal használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.
 • Nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

Záró rendelkezés

A jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt és egyéb releváns jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2022.03.01