Információk

A Közösen a Természetért Alapítvány 2023 évi beszámolója

PDF változat letöltése

Tartalom

izeltlabuak.hu

2023 éves áttekintés

A Közösen a Természetért Alapítvány az izeltlabuak.hu közösségi adatmegosztó platform üzemeltetője. Felhasználói bázisa és a rögzítet észlelések száma a 2023-es évben a következőképpen alakult:
Rögzített találatok száma
2023
83 ezer
2024-ig összesen
427 ezer
Rögzített képek száma
2023
140 ezer
2024-ig összesen
737 ezer
Felhasználók száma
2023
769
2024-ig összesen
5045
Rögzített fajok száma
2023
3996
2024-ig összesen
7813

Az izeltlabuak.hu-ról

Platformunkon közösségi adatgyűjtésre nyújtunk lehetőséget. A felhasználóink által rögzített adatok mindenki számára nyilvánosak az összes többi ismeretanyaggal együtt. Az oldal által nyújtott szolgáltatások kivétel nélkül ingyenesek.
A rögzített észlelésekre a weboldallal közreműködő szakemberek adnak határozást. Az adatközlők által mentett észlelési adatok tudományos munkák számára szolgálnak hasznos információforrásként, segítségükkel részletes és megbízható képet kapunk a hazai ízeltlábú élővilág aktuális állapotáról és változásáról, valamint elősegítjük a fajok védelmét.
Olyan közösséget építünk, ahol természetkedvelők, természetfotósok és kutatók egymást segítik Magyarország ízeltlábú élővilágának megismerésében és védelmében.
tölgysodró horgasmoly - Ancylis mitterbacheriana

Felhasználói rögzítések

Az izeltlabuak.hu felhasználói 2023-ban 83 ezer észlelési adatot rögzítettek, melyekhez 140 ezer kép került feltöltésre. A 2023-es év végére az izeltlabuak.hu-n rögzített összes észlelések száma elérte a 427 ezret, a feltöltött képek száma pedig a 737 ezret.

évenkénti rögzítések

összesített rögzítések


Felhasználói rögzítések havi eloszlása

A felhasználók által rögzített észlelési adatok száma arányos az adott hónapra jellemző egyedszám nagyságával. 2023-ban a felhasználók által rögzített észlelési adatok havi eloszlása az alábbi grafikonon látható. A legtöbb észlelési adatrögzítés júniusban történt. Ekkor 16086 észlelési adatot mentettek.

havi rögzítések


Taxonómiai csoportok szerinti eloszlás

2023-ban a felhasználók által rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsoportÉszlelések száma
Nagylepkék44392
Bogarak14396
Molylepkék7807
Kétszárnyúak4521
Hártyásszárnyúak3945
Poloskák3101
Pókok2585
Egyenesszárnyúak1840
Szitakötők1401
Kabócák773
Fennmaradó2361

Taxonómiai csoportok szerinti összesített eloszlás

Az izeltlabuak.hu-n a felhasználók által 2024-es évig összesen rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsoportÉszlelések száma
Nagylepkék192667
Bogarak72031
Molylepkék34570
Pókok19067
Poloskák18824
Kétszárnyúak18624
Hártyásszárnyúak15847
Egyenesszárnyúak11170
Szitakötők10092
Kabócák3902
Fennmaradó11632

Nagylepkék családok szerinti eloszlása

A felhasználói rögzített észlelések legnagyobb részét a nagylepkék teszik ki.
2023-ban a felhasználók által rögzített észlelési adatok taxonómiai csoportok szerinti eloszlása a következőképpen alakult:
CsaládÉszlelések száma
Bagolylepkék13576
Araszolólepkék10479
Tarkalepkefélék4946
Kvadrifid bagolylepkék4213
Boglárkalepke-félék3291
Fehérlepkefélék1448
Púposszövők1179
Szenderek909
Busalepkefélék823
Szövőlepkék677
Fennmaradó2851

Határozások eloszlása

A következő diagram azt mutatja, hogy a 2023-ban rögzített észlelési adatok milyen szinten vannak határozva.
Az általános észrevétel az, hogy minél aktívabbak a csoporthoz tartozó határozók, a felhasználók annál inkább fényképezik és rögzítik a csoportba tartozó észleléseket. A határozások hiányosságainak egyik az oka az, hogy az adott csoporthoz kevés, vagy egyáltalán nincs a weboldallal közreműködő szakember. A másik pedig, hogy sok esetben fényképről nehéz, vagy lehetetlen pontos határozást adni.
■ Fajra határozott ■ Genusig határozott ■ Családig határozott ■ Családra nem határozott
1. Nagylepkék 2. Bogarak 3. Molylepkék 4. Kétszárnyúak 5. Hártyásszárnyúak 6. Poloskák 7. Pókok 8. Egyenesszárnyúak 9. Szitakötők 10. Fennmaradó

Leggyakoribb fajok - nagylepkék

2023-ban a legtöbbet rögzített faj a közönséges boglárka 835 észlelési adattal.

Leggyakoribb fajok a nagylepkék kivételével

2023-ban a legtöbbet rögzített, nem nagylepke faj a harlekinkatica 241 észlelési adattal.

Tudományos és ismeretterjesztő célú megjelenések

Az izeltlabuak.hu 2023-ban a következő tudományos és ismeretterjesztő írásokhoz járult hozzá:

Tudományos publikációk:

 1. Petr Kment, Jozef Cunev, Vladimír Hemala, Ioan Alexandru Rădac & Előd Kondorosy (2023): Dimorphopterus blissoides (Hemiptera: Heteroptera: Blissidae): recent spreading of a neonative species in the Pannonian Basin - Zootaxa 5382 (1): 108–119 - 10 felhasznált előfordulási adat
 2. Dóra Arnóczkyné Jakab, Miklós Tóth, István Szarukán, Szabolcs Szanyi, Zsolt Józan, Miklós Sárospataki, Antal Nagy (2023): Long-term changes in the composition and distribution of the Hungarian bumble bee fauna - Journal of Hymenoptera Research 96 (2023): 207–237 - 71 felhasználó előfordulási adata lett felhasználva
 3. Márk László, Gergely Péter Katona, Attila László Péntek, Anna Viola Nagy (2023): Spread of the invasive Giant Asian Mantis Hierodula tenuidentata Saussure, 1869 (Mantodea: Mantidae) in Europe with new Hungarian data - Bonn Zoological Bulletin 72(1): 133–144. - 19 rögzített észlelési adattal járultunk hozzá a publikációhoz
 4. Valentin Szénási (2023): New and rare weevils in Hungary II. (Coleoptera: Curculionoidea) - Folia Entomologica Hungarica 84: 17-25. - 5 felhasznált előfordulási adat

Tudományos projectek:

 1. European Stag Beetle Monitoring Project (Nagy Szarvasbogár Monitorozó Project) - 1094 átadott előfordulási adat
 2. A sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax) fajmegőrzési terv elkészítése - Az izeltlabuak.hu 221 adattal járult hozzá a projecthez
 3. European Moth Nights 2023 - Az esemény népszerűsítésével, saját gyűjtőoldallal és rögzített észlelési adatokkal járultunk hozzá a projecthez
 4. National Moth Week 2023 - Az eseményt népszerűsítettük és daját áttekintő gyűjtőoldalt hoztunk létre neki.
 5. Dunavirág megfigyelés 2023 - A dunavirág pontos elterjedésének feltérképezésével a dunavirág kutatásában és védelmében aktívan közreműködő szervezetekkel működtünk együtt, a projectnek külön áttekintő oldalt hoztunk létre
 6. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Lepkevédelmi Szakosztálya Év lepkéje megfigyelési verseny - A megfigyelőversenyben adatrögzítő felületként működtünk közre. A rögzítések számára külön felületet hoztunk létre.

Pénzügyi kiadások

Az Alapítvány 2023 évi kiadása 878 979 Ft volt. Ebből az izeltlabuak.hu weboldal működése 424 612 Ft-ba, a könyvelői díj 317 500 Ft-ba, az edománygyűjtő szolgáltatás 71 755 Ft-ba, eszközök 35 990 Ft-ba, banki kiadások 14 152 Ft-ba, hatósági díj 10 500 Ft-ba, az irodai kiadások 4 4470 Ft-ba kerültek.
A kimutatás pénzforgalmi szemlélet alapján készült.
KiadásÖsszege (Ft)
izeltlabuak.hu weboldal működési költség424 612
Könyvelői díj317 500
Adománygyűjtő szolgáltatás71 755
Eszközök35 990
Banki költségek14 152
Hatósági díj10 500
Irodai kiadások4470

Pénzügyi bevételek

Az Alapítvány bevétele elsődlegesen felhasználói adományokból származik. 2023-ban a 878 979 Ft-os kiadás mellett a bevételt 975 269 Ft 86 különböző magánszemélytől származó adomány, 125 000 Ft alapítótól kapott befizetés és 112 Ft banki kamat tette ki.
A kimutatás pénzforgalmi szemlélet alapján készült.
Minden kedves adományozónak szeretnénk megköszönni a nagylelkűségét! Támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy az izeltlabuak.hu weboldal működni tudjon.
Továbbra is kérjük kedves látogatóinkat, felhasználóinkat, hogy adományaikkal segítsék a weboldal stabil és hosszútávú működését.

Természetbeli adományok

30 magánszemély segítette az alapítvány munkáját közérdekű önkéntesként. Az önkéntesek által végzett munka értéke 2023-ban 2 241 000 ezer forint volt, amit természetbeni adományként kapott az Alapítvány. Így 2023-ban a magánszemélyektől kapott adomány (2 241 000 + 975 000) összértéke 3 216 000 forint.
ForrásTámogatás összege (Ft)
Magánszemélyektől kapott adományok975 269
Alapítótól kapott befizetés125 000
Banki kamat112
■ Magánszemélyektől kapott felhasználói adományok ■ Alapítótól kapott befizetés ■ Banki kamat

2023-as évi újdonságok

A 2023-as év során a rendszeres teendők mellett a következő változtatások, újdonságok történtek:
 1. Megújítottuk a rendszertani áttekintő oldalakat, ahol a hazai ízeltlábúakat és a hozzájuk tartozó észleléseket lehet áttekinteni. Ezeket különböző szempontok alapján lehet szűrni, rendezni és megjeleníteni.
 2. Új funkcióként elérhető a fajok éves észlelési eloszlása havi bontásban.
 3. Javítottunk a keresések és az utm rácsos fajok aloldalainak gyorsaságán.
 4. Az Alapítvány közhasznú státuszt kapott.
 5. A Microsoft Bing Mapssel való együttműködésnek köszönhetően a térképeket jó minőségben és a helyszínek közel aktuális állapotának megfelőlően tudjuk mutatni.
 6. Új 'esemény' aloldalak készültek ahol, felhívást intézhetünk egy konkrét cél érdekében és csoportosíthatjuk a kapcsolódó észleléseket.

Következő év célkitűzései

A 2024-es évben a felületek gyorsaságát, áttekinthetőségét és a használatának megkönnyítését célzó átalakításokat végzünk. Ezzel szeretnénk a weboldalt a látogatók, adatrögzítők és a közreműködő határozó szakemberek számára vonzóbbá tenni.
Várható a határozói rendszer átalakítása és különböző platformokkal való együttműködés.
KÖZÖSEN A TERMÉSZETÉRT ALAPÍTVÁNY
1039 Budapest, Királyok útja 184. 2/7.
+36 20 9746415
https://katea.hu/
https://www.izeltlabuak.hu